Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Galega e Literatura
Grupo de Traballo
 

Director:

Francisco Cidrás Escaneo
Facultade de Filoloxía
Avda. de Castelao, s/n- Campus Univ. Norte
15782-Santiago de Compostela

981-56.31.00 Ext: 11905 mail:francisco.cidras@usc.es