Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Galega e Literatura
Grupo de Traballo
 

Directora:

María Xesús Nogueira Pereira

e-mail: mariaxesus.nogueira@usc.es