Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Castelá e Literatura
Lingua Castelá e LiteraturaGrupo de traballoModelo de exame
Grupo de Traballo

Director:

Mª Rosa Pérez Rodríguez
Facultade de Filoloxía e Tradución
986.81.22.51
email: rosa@uvigo.es