Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua estranxeira II: Inglés
InglésGrupo de traballoOrientaciónsEstrutura da probaModelo de exameCriterios de corrección
Orientacións do Grupo de Traballo de Inglés
 

Director: Cristina Larkin Galiñanes, Fac. de Ciencias da Educación, Campus Universitario As Lagoas, 32004 Ourense. Fax: (988) 387040; correo electrónico: larkin@uvigo.es

O grupo de traballo de inglés remítelles ó decreto 126/2008 do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008).