Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Física
Grupo de Traballo
 

Directora:

Carolina Torrón Casal

Facultade de Física

15782 Santiago

correo-e. carolina.torron@usc.es

teléfono: 881-81 40 23