Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía
Grupo de Traballo
 

Director:

Juan Alberto Sucasas Peón
Facultade de Filoloxía
Campus a Zapateira
15701-A Coruña
981-16.70.00 Ext.: 4637 email:alberto.sucasas@udc.es