Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía
Historia da FilosofíaGrupo de traballoFichas curricularesEstruturaModelo de exameTextos
Estrutura dos modelos de exame
 
  1. A proba ofrece ao alumnado a posibilidade de elexir entre dúas opcións A e B. Cada opción referirá sempre a un texto dunha das SETE FICHAS CURRICULARES combinadas segundo o que se establece no esquema:

Tipo

Opción A

Opción B

 

I

Corresponderá a unha de estas FICHAS CURRICULARES

-1 (Platón) ou
-2 (Aristóteles)

Corresponderá a unha de estas FICHAS CURRICULARES

-3 (Agostiño,Tomé) ou
-4
(Descartes,Locke, Hume) ou
-5
(Kant) ou
-6
(Marx) ou
-7
(Nietzsche).

 

 

II

Corresponderá a unha de estas FICHAS CURRICULARES

-4 (Descartes, Locke, Hume) ou
-5 (Kant).

 

Corresponderá a unha de estas FICHAS CURRICULARES

-1 (Platón) ou
-2 (Aristóteles) ou
-3 (Agostiño,Tomé) ou
-6 (Marx) ou
-7 (Nietzche).