Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Artes Escénicas
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Obras obrigatorias de Artes Escénicas para o próximo curso 2018-19 (actualizado 17/07/2018)

Medea, de Eurípides

Eroski Paraíso, de Chévere

Circular nova

Orientacións para os profesores

Modelo de exame

 

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.