Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Electrotecnia
ElectrotecniaGrupo de traballoDirectrices
Grupo de Traballo
 

Directora:

Blanca Nieves Miranda Blanco
E.U. de Enx. Técnica Industrial
Rúa Torrecedeira, nº 86
36208- vigo
986-81.36.33 email: blancan@uvigo.es