Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Economía da empresa
Grupo de Traballo

Director:

José Manuel Sánchez Santos
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Campus de Elviña
15071 - A Coruña
981-16.70.00. Ext.: 2584-2565 email: santos67@udc.es