Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
Ciencias da TerraGrupo de traballoModelo de exame
Grupo de Traballo
 

Directora:

Josefa Garrido González
Facultade de Bioloxía
Campus Universitario, s/n
36310 - Vigo
986.81.25.81 / 986.81.20.20
email: jgarrido@uvigo.es