Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Arte
Estrutura da probaModelo de exame
Grupo de Traballo
 

 

Director:

José Manuel López Vázquez
Facultade de Xeografía e Historia
Praza da Universidade, nº 1
15782 - Santiago de Compostela
981-56.31.00 Ext.: 12678 email: josemanuel.lopez.vazquez@usc.es