Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Análise musical II
Análise musicalAudicións
Grupo de Traballo
 

Director:

Luis Costa Vázquez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Campus a Xunqueira, s/nº
36005-Pontevedra telef: 986 801 739
email: luiscosta@uvigo.es