Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Probas PAU. Exames, criterios e solucións
Ver Ver probas PAAU (2001-2009)
Ver probas ABAU (2017- ) Ver
 
 
01 Lingua Castelá e Literatura
 
02 Lingua Galega e Literatura
 
03 Historia de España
 
04 Historia da Filosofía
 
11 Inglés
 
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
 
12 Francés
 
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
 
13 Alemán
 
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
 
14 Portugués
 
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuño
Audición xuñoAudición setembro
 
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
 
15 Italiano
 
 
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
Audición xuñoAudición setembro
 
Audición xuñoAudición setembro
   
 
21 Bioloxía
 
22 Ciencias da Terra e Ambientais
 
23 Debuxo Técnico II
 
24 Electrotecnia  
 
25 Física
 
26 Matemáticas II
 
27 Química
 
28 Tecnoloxía Industrial II
 
29 Mecánica
 
 
31 Economía da Empresa
 
32 Grego II
 
33 Historia da Arte
 
34 Latín II
 
35 Literatura Universal
 
36 Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
 
37 Xeografía
 
41 Debuxo Artístico II
 
42 Deseño
 
43 Técnicas de Expresión Gráfico-P
 
44 Imaxe
 
 
51 Análise Musical II
 
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B
 
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
 
52 Artes Escénicas
 
53 Historia da Música e da Danza
 
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Ver Ver probas PAAU (2001-2009)
Ver probas ABAU (2017- ) Ver